შესვლა
რეგისტრაცია
რეკლამა
დალიჰარი (თავი 19)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 19)

19-02-2018, 00:30
ავტორი
923
15
+
"თითქოსდა როცა სიფხიზლე წარეტაცა მის გონს, ალისფერმა თრთოლამ მიჰყო ხელი გამოფიტულ სხეულს და სისხლით გაჯირჯვლული ხელ-ფეხიდან დაერია ზაჰრას სიცხე. ბორგვა იწყო დიაცმა, მოწოლილმა სისხლმა თითქოსდა გადაავსოო ტყავი მისი, მყიფე ჯებირებს ასკდებოდა და ლამობდა
დალიჰარი (თავი 18)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 18)

22-01-2018, 01:04
ავტორი
1 161
18
+
"მოკანკალე სუნთქვა წასკდა ზაჰრას მკერდს და უმზერდა იგი, თუ როგორ შეერივნენ სპეტაკი ქულები ანდრეის სუნთქვას. გამჭოლი, და ბნელი იყო მზერა ჩრდილოეთელისა, და თრთოდა ბაგე მისი, თითქოსდა სიტყვათ გაჭირვებით იკავებსო იგი. და ვითარცა ბაგე მისი, კრთოდა
დალიჰარი (თავი 17)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 17)

30-12-2017, 00:02
ავტორი
898
10
+
"გედისებრი, მაღალი ჰქონდა ყელ-კისერი, ოხშივარის ქულები ცახცახებდნენ მის ბაგესთან. აღელვებული ოქროსფერი მტვრით აღსავსე თვალებით მოავლო მზერა მის ნაკვთებს. სალ კლდეზე ოსტატის ხელით გამოძერწილ ქანდაკს ჩამოჰგავდა იგი. გახევდა ანდრეი."
დალიჰარი (თავი 16)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 16)

4-11-2017, 23:37
ავტორი
1 207
15
+
"-ზაჰრას. - თქვა დიაცმა. ცა გახლიჩა მეწამულმა მზემ, მონაბერმა ქარმა გაჰყარა ღრუბელნი, და ოქროსფრად დაფერილი იასამანი მოედო ცის კამარას. თითქოს ვარდის ფურცლები ჩაჰყარესო ზღვაში, ვარდის პირისფერმა დაჰბურა მთათა შორის გაწოლილი ნისლი."
დალიჰარი (თავი 15)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 15)

16-10-2017, 00:37
ავტორი
1 013
15
+
"-უღმერთო ყეყეჩი გგონივარ, დალიჰარ? - ხმას აუწია ანდრეიმ. უფრო აცახცახდა სანთელთა შუქი. - ესოდენ ბილწი უმსგავსობის ჩამდენი გგონივარ?! -მამაკაცი მგონიხარ მხოლოდ, სრორდელო. ერთი უბრალო მამაკაცი. - მოუჭრა ეირინმა. ზურგი შეაქცია მან, საფარველი მოიფარა
დალიჰარი (თავი 14)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 14)

3-10-2017, 00:32
ავტორი
994
12
+
"-ყველაფერი ძალზედ მარტივია. - სიტყვა გააწყვეტინა ეირინმა. - ცეცხლს დიდხანს რომ ჩასცქერი, ბრმავდები, სრორდელო. მიწვა ერქანთა დიაცი, და სიჩუმემ მოიცვა გარემო, რომელსაც შლეგივით ჰკაწრავდა სახურავს დამსკდარი თქორი."
დალიჰარი (თავი 13)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 13)

25-09-2017, 00:15
ავტორი
1 630
19
+
"გამოწვდილი ორი გვირგვინი აიღო მან, უმალ გადაუგდო ერთი ეირინს. თავთავებისა და ველურ ყვავილთა გრეხილი მოირგო თავზე და გაჰკრა უმალ გონებაში ნატვრამ იმ დღისა, როცა სრულიად სრორდის გვირგვინი დაამშვენებდა."
დალიჰარი (თავი 12)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 12)

17-09-2017, 22:52
ავტორი
1 317
19
+
"ხელი სტაცა ანდრეიმ, გადაუგრიხა და მკლავები შემოჰხვია, რაც სხეულში ძალ-ღონე დარჩენოდა, მოიკრიბა ერთიანად და მოუჭირა, ისეთი ძალით, რომ ძვლებმა ღრჭიალი გაიღეს დიაცის სხეულში, სუნთქვამ დასტოვა მისი მკერდი. კბილები გააღრჭიალა ანდრეიმ, სწეწავდა ჭრილობა,
დალიჰარი (თავი 11)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 11)

10-09-2017, 22:52
ავტორი
1 343
24
+
"გაწეწილი, ოფლისაგან გაზინთული ფერფლისფერი დალალები ჩამოიშალა, რათა განებანა და წყალში გაევარცხნა ისინი. შხაპუნმა გამოაფხიზლა მეფისწული, თავი აზიდა. გაჭირვებით დაებჯინა საღ მხარს და იხილა თუ როგორ ჩამჯდარიყო ღელეში ერქანთა დიაცი, გაეშალა თმა და
დალიჰარი (თავი 10)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 10)

2-09-2017, 23:57
ავტორი
1 906
17
+
"მთვარის სხივივით თმა მეფისქალისა უნათებდა გზას ანდრეის. უამრავი მწერი ტრიალებდა და ბზუოდა გარშემო, ჩირაღდნის ჩახჩახა შუქი ეფინებოდა მათ, ლაპლაპა სხეულებზე ირეკლებოდა. თითქოსდა ცეცხლი მოსდებოდა თითოეულს, პაწაწინა ნაპერწკალთ ჩამოჰგავდნენ, ჰაერში რომ