შესვლა
რეგისტრაცია
რეკლამა
დალიჰარი (თავი 13)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 13)

გუშინ, 00:15
ავტორი
597
15
+
"გამოწვდილი ორი გვირგვინი აიღო მან, უმალ გადაუგდო ერთი ეირინს. თავთავებისა და ველურ ყვავილთა გრეხილი მოირგო თავზე და გაჰკრა უმალ გონებაში ნატვრამ იმ დღისა, როცა სრულიად სრორდის გვირგვინი დაამშვენებდა."
დალიჰარი (თავი 12)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 12)

17-09-2017, 22:52
ავტორი
839
17
+
"ხელი სტაცა ანდრეიმ, გადაუგრიხა და მკლავები შემოჰხვია, რაც სხეულში ძალ-ღონე დარჩენოდა, მოიკრიბა ერთიანად და მოუჭირა, ისეთი ძალით, რომ ძვლებმა ღრჭიალი გაიღეს დიაცის სხეულში, სუნთქვამ დასტოვა მისი მკერდი. კბილები გააღრჭიალა ანდრეიმ, სწეწავდა ჭრილობა,
დალიჰარი (თავი 11)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 11)

10-09-2017, 22:52
ავტორი
968
24
+
"გაწეწილი, ოფლისაგან გაზინთული ფერფლისფერი დალალები ჩამოიშალა, რათა განებანა და წყალში გაევარცხნა ისინი. შხაპუნმა გამოაფხიზლა მეფისწული, თავი აზიდა. გაჭირვებით დაებჯინა საღ მხარს და იხილა თუ როგორ ჩამჯდარიყო ღელეში ერქანთა დიაცი, გაეშალა თმა და
დალიჰარი (თავი 10)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 10)

2-09-2017, 23:57
ავტორი
1 385
17
+
"მთვარის სხივივით თმა მეფისქალისა უნათებდა გზას ანდრეის. უამრავი მწერი ტრიალებდა და ბზუოდა გარშემო, ჩირაღდნის ჩახჩახა შუქი ეფინებოდა მათ, ლაპლაპა სხეულებზე ირეკლებოდა. თითქოსდა ცეცხლი მოსდებოდა თითოეულს, პაწაწინა ნაპერწკალთ ჩამოჰგავდნენ, ჰაერში რომ
დალიჰარი (თავი 9)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 9)

25-08-2017, 22:16
ავტორი
802
9
+
"უცქირა მას ანდრეიმ წამიერად, მის შეკრულ წარბებსა და დახრილ თვალებს, მოპრიალე წამწამები რომ დაჰფენოდათ ზედ. ფეხი მოერთხა მეფისქალს, ჩამოქნილი წვივები მოუჩანდა კაბის ქვეშ და გაახსენდა ანდრეის, თუ როგორ როკავდა მისი ტილოში გამოკვართული სხეული ცეცხლის
დალიჰარი (თავი 8)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 8)

19-08-2017, 21:24
ავტორი
1 203
13
+
"ბუნდოვნად, მაგრამ მაინც ჰკიდა თვალი მეფისწულმა წამით ერქანთა დიაცის მუხლამდე თმით დაუფარავ ბრინჯაოსფერ, ჩამოქნილ ფეხებს, გამოყვანილ წელსა და თეძოებს. გრძნობა აღზევდა მასში, ტკბილმწარე და ცოცხალი, ძარღვებში გაუჯდა, ფეთქვა დაუწყო გაციებულმა გულმა."
დალიჰარი (თავი 7)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 7)

9-08-2017, 00:25
ავტორი
958
11
+
"მაგრამ ზედ არ შეჰყურებდა მას დიაცი. მისი მეფური, ამაყი მზერა მეფისწულისაკენ იყო მიმართული, რომელიც თვალმოუშორებლივ, მოქუფრული უცქერდა საპასუხოდ. მაშინაც კი იბრძვიან, როცა ერთმანეთს უმზერენო, გაივლო კლავდმა."
დალიჰარი (თავი 6)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 6)

1-08-2017, 22:50
ავტორი
918
11
+
"გამწკრივებულ მეომართა შორის მოაბიჯებდა იგი, შუბოსნებით გარშემორტყმული, უბზინავდა ბრინჯაოსფერი კანი და თავზე დაგორგლილი ფერფლისფერი თმა. ყბები დასჭიმვოდა, წამსვე მეფისწულს ჰკიდა თვალი და შეაცქერდა ცივად. ცეცხლი მოეკიდა მკერდზე ანდრეის."
დალიჰარი (თავი 5)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 5)

12-07-2017, 22:38
ავტორი
1 102
18
+
"თვალი გაუსწორა მას ეირინმა. უმზერდა, გაშტერებული. მზერა არ მოუშორებია მისთვის ანდრეის, ხელი ასწია, მთარგმნელი მომგვარეთო, ბრძანა."
დალიჰარი (თავი 4)
ისტორია / ლინდა ზედგინიძე

დალიჰარი (თავი 4)

10-07-2017, 00:11
ავტორი
1 185
15
+
"გრძელი, ყელიდან კოჭამდე მფარავი, უხეში ტილოს კაბა ემოსა, ვითარცა დიაცს შეჰფეროდა, ხელები მუცელს დაეკრიფათ მისთვის. ბაგენი ოდნავ გაჰპობოდა, კრთოდნენ თვალის კაკლები ქუთუთოთა მიღმა. მშვიდად უღელავდა სავსე მკერდი დიაცს. უმზერდა მას ანდრეი და უსიამოვნოდ