შესვლა
რეგისტრაცია
რეკლამა

იდეალიზმი


Fr. idéalisme
მიმართულება ფილოსოფიაში, რომლის მიხედვითაც იდეა, ცნობიერება, სული არის პირველადი, ხოლო მატერია, ბუნება, ყოფიერება - მეორეული.
სუბიექტური ი. - იდეალიზმი, რომელიც უარყოფს ობიექტურ რეალობას და ამტკიცებს, რომ საგნები და მოვლენები არსებობს მხოლოდ ადამიანის ცნობიერებაში.
ობიექტური ი. - იდეალიზმი, რომელიც ამტკიცებს, თითქოს ყოველივე არსებულის საფუძველი იყოს სამყაროს მიღმა "ობიექტურად" არსებული "აბსოლუტური იდეა", "მსოფლიო სული", არამატერიალური საწყისი (საბოლოო ანგარიშში - ღმერთი).


скачать софт