შესვლა
რეგისტრაცია
რეკლამა

სუბიექტური


E. subjective G. subjectiv Fr. subjectif L. subjectivus დამატებადი, შემოერთებადი
1. მიკერძოებული, წინასწარაკვიატებული, წინასწარშექმნილი;
2. მხოლოდ მოცემული სუბიექტისათვის დამახასიათებელი.


скачать софт